พุ่งตัวเข้าสู่ New Normal ปกป้องยอดขายจากภัย COVID-19 ด้วย Data

นักการตลาดที่ดี “ต้องปรับตัวได้ไว” โดยเฉพาะในยุค New Normal กับสถานการณ์โลกที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในทุก ๆ……


0 Comments1 Minutes

วิธีวางกลยุทธ์ ‘Data Marketing’ ในยุค New Normal

Marketing จะเป็นอย่างไร เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไป ไม่มีอะไรเหมือนเดิม


0 Comments2 Minutes