ปวดหัวทำไม? ให้ Dashboard ช่วยหาคำตอบ

ยุคดิจิตัลที่ทุกอย่างวัดผลได้แบบ real-time Dashboard ทำให้เราก็รู้ความเคลื่อนไหวตลอดเวลา หากมีความผิดปกติในจุดไหน……


0 Comments1 Minutes